ÇEVRE POLİTİKASI

  – 4PEN PVC LTD.ŞTİ.’nin faaliyetlerinin, ürün ve hizmetlerinin çevresel yasal mevzuat ve şartlara uygun olmasını sağlamak ve sürekli iyileştirmek için çaba göstermek

  – Çevre Kirliliğini engellemek, Çevrenin korunmasını ve Çevre temizliğini sağlamak

  – Çevre Yönetim Sisteminin etkin şekilde uygulanmasını sağlamak, yapılan faaliyetleri periyodik olarak gözden geçirmek, gerekli kaynakları tahsis etmek, sürekliliğini sağlamak.

  – Tüm Çalışanlarımızın ve etki edebileceğimiz kişi ve kuruluşların Çevre çalışmalarına katılımını sağlamak, çalışanlarımızı eğitmek ve bilinçlendirmek.

  – Enerji ve Tabii kaynaklarımızın korunmasına, verimli kullanılmasına yardımcı olmak.

  – 4PEN PVC LTD.ŞTİ. ürün ve hizmetlerinin Çevre konusunda dünyamıza, insanlığa, ve ülkemize kazandıracağı avantajları her ortamda halka duyurmak.  

KALİTE POLİTİKASI

– Müşterilerimizin sürekli memnuniyetini sağlamak                                                                                        

– Şirket Çalışanlarının gelişimlerini sağlayarak ve destekleyerek işlerini belirlenen hedefler doğrultusunda yapmalarını, verimliliği artırmak için sürekli yeni yöntemler arayışı içinde olmalarını sağlamak ve müşterilerimize daha iyi bir hizmet vermek                         

– 4PEN’e mal ve hizmet veren şirketlerle karşılıklı işbirliği ve güven içerisinde çalışarak maliyetimizi düşürmek, verimliliğimizi ve karlılığımızı artırmak

– Kalite Yönetim Sistemi Şartlarını, Müşteri İstek ve Şartlarını, Yasal ve Mevzuat Şartlar ile uygulanabilir tüm şart ve gerekleri yerine getirmek

– Uygulanan Kalite Yönetim sisteminin sürekli gelişimini sağlamak